Jak wygląda konstrukcja stropu?

Stropy rodzaju FILIGRAN mimo wielu alternatyw okazują się być jednym z lepszych rozwiązań jeżeli chodzi o schematy zakładające trudne kształty konstrukcji. FILIGRAN posiada wiele zalet, o których pamiętajmy.

Już na wstępie podkreślić powinno się, że stropy tego rodzaju tworzy się na osobiste zamówienie. Głównie za sprawą tego, że inwestor zazwyczaj decyduje się na ich wykorzystanie, kiedy konstrukcja budynku jest skomplikowana. Mówimy tutaj o kształcie takim jak półokrąg, trójkąt czy nawet elipsa. Co ciekawe, parametry stropu mogą być zmieniane w zależności od wykorzystania. O czym mowa? Możliwe jest zwiększenie ich odporności ogniowej czy dopasowanie do warunków pracy w danym środowisku. W tym wypadku stosuje się dodatki tj. otulina zbrojenia głównego czy chociażby beton wysokiej wytrzymałości lub profesjonalny.

Jak wygląda konstrukcja stropu? FILIGRAN tworzy nadprożaprefabrykowana płyta o grubości minimum pięć cm i szerokości maksimum 2,4 m. Na górze płyt znajdują się kratownice w rozstawie nieprzekraczającym 75 cm. Swoim wyglądem przypomina nieco strop gęstożebrowy. Jednak w sytuacji stropu tego typu do montażu prefabrykowanych elementów niezbędne jest zastosowanie ciężkiego sprzętu. Dlaczego? 1 m2 płyty kanałowe o grubości pięć cm waży blisko 125 kg. Kiedy wymagane są elementy o większej grubości, 1 m2 płyty może osiągnąć wagę wręcz do 145 kg. W takim przypadku ułożenie stropu wymaga dużych nakładów pracy. Znacznie większych niż w wypadku innych, lepszych rozwiązań, jak chociażby VECTOR czy Strop SMART. Warto podkreślić, że VECTOR także ma możliwość stropowania nieregularnych powierzchni, równocześnie nie wymagając indywidualnego zaprojektowania.

Jak wygląda instalacja? Wykonawca umieszcza podpory montażowe prostopadle do kratownic stropu. Powoduje to, że sam system instalowania podpór jest tożsamy do montażu stropów gęstożebrowych. Problem w tym, że strop FILIGRAN wymaga dodatkowego zbrojenia. Stosuje się w tym wypadku zbrojenia dolne i górne. Pierwsze występują między kratownicami, drugie na kratownicach. Płyty o dodatkowym zbrojeniu zalewane są warstwą betonu nie niższej klasy niż C16/20. Warto pamiętać również, że strop powinien być zagęszczony przy użyciu łat wibracyjnych.

Reklamy