Strop jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych

Wybór odpowiedniego stropu w trakcie tworzenia zaprocentuje w późniejszym czasie wymiernymi zyskami. Dzięki dobrej decyzji możemy zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas i energię.

Strop jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budowli. Dzieli kondygnacje budynku, przenosząc obciążenia, jakie na niego działają. Wybór stosownego stropu jest istotną decyzją, wiąże się bowiem z przewidywaną wielkością inwestycji właśnie , a ponadto parametrami takimi jak termoizolacyjność, które odgrywają bardzo ważną rolę w późniejszych kosztach eksploatacji.

Odpowiedzią na żmudne układanie stropów gęstożebrowych miał być strop Filigran, znany w Europie, szczególnie w Niemczech od lat 50-tych XX wieku. Stropy te składają się z płyty prefabrykowanej, żelbetowej Filigran (tzw. szalunku traconego) wykonywanej w fabrykach prefabrykatów betonowych , a oprócz tego betonu wylewanego na budowie.
Strop teriva składa się z prefabrykowanych belek kratownicowych rozpostartych wśród ścianami nośnymi , a oprócz tego pustaków wypełniających, które zabetonowuje się od góry warstwą nadbetonu, aby otrzymać sztywność i wytrzymałość całej konstrukcji. Układanie stropu TERIVA nie wymaga udziału ciężkiego sprzętu, a deskowanie konieczne jest tylko na jego obrzeżach i pod żebrami rozdzielczymi.

nadproża

Płyty Strunobetonowe SPK tak samo jak Lekki Strop Panelowy SMART są odpowiedzią na coraz wyraźniejsze zapotrzebowanie rynku na towary prefabrykowane minimalizujące czas budowy.

SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm (połowę mniej niż w przypadku standardowej płyty). Unikalna modułowość powoduje, że strop SMART należy do najlżejszych tego rodzaju stropów na rynku i jest lżejszy od stropów ceramicznych np. Porotherm, Fert, czy TERIVA.

Płyty kanałowe sprężone KONBET SPK jak również panele SMART są przeznaczone do wykonywania przekryć stropowych i przenoszenia związanych z nimi obciążeń stałych i zmiennych na konstrukcję pionowych ścian lub słupów nośnych budynku.
Pustaki szalunkowe są pierwszym w Polsce kompletnym system elementów szalunkowych (kształtek) wieńca opuszczonego. W jego skład wchodzą elementy umożliwiające jednostronne i dwustronne opieranie stropów zarówno na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wychodząc vis a vis potrzebom naszych nabywców, którym coraz bardziej zależy na minimalizowaniu czasu trwania budowy, stworzyliśmy nadproża strunobetonowe SBN, które cechują się łatwością montażu oraz dodatkowo wysoką funkcjonalnością. Można je stosować nie tylko jako elementy zamykające otwory okienne i drzwiowe w konstrukcji ścian, niemniej jednak także w przesklepieniach otworów drzwiowych ścian działowych. Nadproża SBN eliminują konieczność wylewania albo dolewania belek co znacznie przyspiesza proces budowy.

Reklamy

Płyty wykorzystywane podczas budowy

Konstrukcje budowlane wymagają zastosowania nowoczesnych technologii. W gronie rozwiązań takich jak strop SMART czy TERIVA odnaleźć można także strop FILIGRAN.
Strop FILIGRAN to technologia oparta na prefabrykowanych cienkich płytach żelbetowych. Jest to tzw. szalunek tracony o grubości od 4 do 7 cm. FILIGRAN składa się też ze zbrojeń dodatkowych , a oprócz tego warstwy nadbetonu, który wylewany jest już na placu tworzenia. Ilość potrzebnego betonu uzależniony jest od zypełnej wysokości stropu przewidzianej w projekcie konstrukcyjnym.

pustaki szalunkowe

Płyty wykorzystywane podczas budowy tworzone są w wymiarach do 2,20 m szerokości , a oprócz tego długości do 9 m. Co ważniejsze, mogą one przybrać dowolny kształt. W zależności od projektu zamówić można płyty prostokątne, trójkątne czy okrągłe. Ponadto, zamawiając płyty kanałowe, można zlecić wykonanie otworów. Pamiętać należy jednak, że muszą one zostać uwzględnione już na etapie projektowania.

Płyty nie należą do lekkich. Ciężar 1 m2 oscyluje od 125 do 145 kg. Poszczególne szczegóły stropu można układać na różnorakich elementach konstrukcji — ścianach, podciągach, słupach, nadproża strunobetonowe, a dosłownie podwieszać na sąsiednich płytach. Ze względu na spersonalizowane wymiary do układania płyt FILIGRAN potrzebny jest dźwig.

Po przywiezieniu płyt na plac tworzenia i oparciu ich na ścianach , a ponadto podporach montażowych, realizator kreuje zbrojenie wieńca stropowego. Układane jest również dodatkowe zbrojenie stropu. Prace – w zależności od wymagań projektu – dotyczą zbrojenia zasadniczego lub stanowią dodatkowe zabezpieczenie w miejscach łączenia płyt. Dopiero po tych zabiegach możliwa jest wylewka warstwy nadbetonu – nadproża. Miejsca, gdzie opracowane zostało zbrojenie dodatkowe, zalewane są betonem o klasie przynajmniej C16/20. Dzięki wykorzystaniu dobrze dobranej mieszanki betonu, wykonawca uzyskuje odpowiednią sztywność konstrukcji.

Do zasadniczych zalet stropu FILIGRAN zaliczyć powinno się sposobność dowolnego kształtowania (kształtki wieńcowe), wysokie właściwości dźwiękoizolacyjne , a oprócz tego niewielką wysokość. Pomimo tego, rozwiązanie ma także wady. Konstrukcjami typu FILIGRAN zajmuje się niewielka ilość firm, dlatego znalezienie wykonawcy jest wymagającym misją. Do realizacji takiego projektu niezbędni są doświadczeni specjaliści o wysokich kwalifikacjach. Strop FILIGRAN wymaga dużych nakładów pracy, przede wszystkim ze względu na konieczność wykorzystania dźwigu. Konieczność wylewania warstwy nadbetonu sprawia, że realizacja projektu trwa dłużej i wymaga większych nakładów inwestycyjnych.

Warto też zauważyć, że korzystniejszą alternatywą staje się Lekki Strop Panelowy SMART , a ponadto Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR. Rozwiązania te są nie tylko szybsze w realizacji, niemniej jednak i tańsze.

Jak wygląda konstrukcja stropu?

Stropy rodzaju FILIGRAN mimo wielu alternatyw okazują się być jednym z lepszych rozwiązań jeżeli chodzi o schematy zakładające trudne kształty konstrukcji. FILIGRAN posiada wiele zalet, o których pamiętajmy.

Już na wstępie podkreślić powinno się, że stropy tego rodzaju tworzy się na osobiste zamówienie. Głównie za sprawą tego, że inwestor zazwyczaj decyduje się na ich wykorzystanie, kiedy konstrukcja budynku jest skomplikowana. Mówimy tutaj o kształcie takim jak półokrąg, trójkąt czy nawet elipsa. Co ciekawe, parametry stropu mogą być zmieniane w zależności od wykorzystania. O czym mowa? Możliwe jest zwiększenie ich odporności ogniowej czy dopasowanie do warunków pracy w danym środowisku. W tym wypadku stosuje się dodatki tj. otulina zbrojenia głównego czy chociażby beton wysokiej wytrzymałości lub profesjonalny.

Jak wygląda konstrukcja stropu? FILIGRAN tworzy nadprożaprefabrykowana płyta o grubości minimum pięć cm i szerokości maksimum 2,4 m. Na górze płyt znajdują się kratownice w rozstawie nieprzekraczającym 75 cm. Swoim wyglądem przypomina nieco strop gęstożebrowy. Jednak w sytuacji stropu tego typu do montażu prefabrykowanych elementów niezbędne jest zastosowanie ciężkiego sprzętu. Dlaczego? 1 m2 płyty kanałowe o grubości pięć cm waży blisko 125 kg. Kiedy wymagane są elementy o większej grubości, 1 m2 płyty może osiągnąć wagę wręcz do 145 kg. W takim przypadku ułożenie stropu wymaga dużych nakładów pracy. Znacznie większych niż w wypadku innych, lepszych rozwiązań, jak chociażby VECTOR czy Strop SMART. Warto podkreślić, że VECTOR także ma możliwość stropowania nieregularnych powierzchni, równocześnie nie wymagając indywidualnego zaprojektowania.

Jak wygląda instalacja? Wykonawca umieszcza podpory montażowe prostopadle do kratownic stropu. Powoduje to, że sam system instalowania podpór jest tożsamy do montażu stropów gęstożebrowych. Problem w tym, że strop FILIGRAN wymaga dodatkowego zbrojenia. Stosuje się w tym wypadku zbrojenia dolne i górne. Pierwsze występują między kratownicami, drugie na kratownicach. Płyty o dodatkowym zbrojeniu zalewane są warstwą betonu nie niższej klasy niż C16/20. Warto pamiętać również, że strop powinien być zagęszczony przy użyciu łat wibracyjnych.

Wybór odpowiedniego stropu

Wybór stosownego stropu podczas budowy zaprocentuje w późniejszym czasie wymiernymi zyskami. Dzięki dobrej wyborów możemy zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale też czas i energię.

Stropy są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budowli. Dzieli kondygnacje budynku, przenosząc obciążenia, jakie na niego działają. Wybór odpowiedniego stropu jest istotną decyzją, wiąże się bowiem z przewidywaną wielkością inwestycji w tym momencie , a ponadto parametrami takimi jak termoizolacyjność, które odgrywają bardzo istotną rolę w późniejszych kosztach eksploatacji.

Odpowiedzią na żmudne układanie stropów gęstożebrowych miał być strop Filigran, znany w Europie, wyjątkowo w Niemczech od lat 50-tych XX wieku. Stropy te składają się z płyty prefabrykowanej, żelbetowej Filigran (tzw. szalunku traconego) wykonywanej w fabrykach prefabrykatów betonowych oraz dodatkowo betonu wylewanego na budowie.

płyty strunobetonowe

Strop teriva składa się z prefabrykowanych belek kratownicowych rozpostartych wśród ścianami nośnymi oraz dodatkowo pustaków wypełniających, które zabetonowuje się od góry warstwą nadbetonu, by otrzymać sztywność i wytrzymałość całej konstrukcji. Układanie stropu TERIVA nie wymaga udziału ciężkiego sprzętu, a deskowanie konieczne jest tylko na jego obrzeżach i pod żebrami rozdzielczymi.

Płyty stropowe bardzo podobnie jak Lekki Strop Panelowy SMART są odpowiedzią na coraz wyraźniejsze zapotrzebowanie rynku na towary prefabrykowane minimalizujące czas tworzenia.

SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm (połowę mniej niż w przypadku standardowej płyty). Unikalna modułowość powoduje, że strop SMART powinno się do najlżejszych tego typu stropów na rynku i jest lżejszy od stropów ceramicznych przykładowo. Porotherm, Fert, czy TERIVA.

Płyty kanałowe sprężone KONBET SPK jak również panele SMART są przeznaczone do wykonywania przekryć stropowych i przenoszenia związanych z nimi obciążeń stałych i zmiennych na konstrukcję pionowych ścian albo słupów nośnych budynku.

Kształtki wieńcowe są pierwszym w Polsce kompletnym system elementów szalunkowych (kształtek) wieńca opuszczonego. W jego skład wchodzą elementy umożliwiające jednostronne i dwustronne opieranie stropów zarówno na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wychodząc naprzeciwko potrzebom naszych kontrahentów, którym coraz bardziej zależy na minimalizowaniu czasu trwania tworzenia, stworzyliśmy nadproża SBN, które cechują się łatwością montażu , a dodatkowo wysoką funkcjonalnością. Można je stosować nie tylko jako szczegóły zamykające otwory okienne i drzwiowe w konstrukcji ścian, ale również w przesklepieniach otworów drzwiowych ścian działowych. Nadproża SBN eliminują konieczność wylewania lub dolewania belek co znacznie przyspiesza proces tworzenia.